Tạo Hình Mí Mắt Không Phẫu Thuật Bằng Chỉ Không Tiêu Hoa Kỳ 

Một đôi mắt to tròn với nếp mí rõ nét, đều và đẹp luôn là...