Toàn Cảnh Sự Kiện “Giáng Sinh An Lành – Đồng Hành Bạn Mới” tại Synary in VNU

Nhiệt độ ngoài trời dù thấp cũng không thể làm ảnh hưởng đến sức nóng...