Toàn Cảnh Sự Kiện “Giáng Sinh An Lành – Đồng Hành Bạn Mới” tại Synary in VNU

Nhiệt độ ngoài trời dù thấp cũng không thể làm ảnh hưởng đến sức nóng...

Không Khí Chuẩn Bị Trước Giờ Diễn Ra Sự Kiện “Giáng Sinh An Lành – Đồng Hành Bạn Mới” Tại VNU

Trước giờ bắt đầu chương trình, công tác chuẩn bị đang được các thành viên...